Appartement huren bijna tiende duurder dan drie jaar geleden

Na het woelige coronajaar 2020 lijkt de huurmarkt zich min of meer te stabiliseren qua prijzen. In vergelijking met het voorjaar van 2020 is de huurprijs in Vlaanderen gestegen met 1,8%. Opvallend is wel dat het aantal transacties de eerste zes maanden van dit jaar met een kleine 25% toenam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toen de huurmarkt tijdelijk op slot ging. “En daarmee zitten we terug op het niveau van voor de coronapandemie. 

Appartementen nemen de bovenhand

In vergelijking met het voorjaar van 2020 is de huurprijs in Vlaanderen gestegen met 1,8%. Voor alle woningtypes samen benadert de gemiddelde prijs nu de grens van €800. “Het is niet geheel onrealistisch te verwachten dat deze in het najaar van 2021 of de loop van 2022 bereikt zal worden”, gaat Thijs verder. Een belangrijke drijvende factor hierachter zijn de appartementen. Zoals ook de voorbije jaren het geval was, vormden zij in de eerste helft van 2021 opnieuw het leeuwendeel van het aantal verhuringen. Iets meer dan twee derde van alle verhuringen hebben betrekking op een appartement.

De gemiddelde huurprijs blijkt bij de appartementen die zijn aangeboden via een vastgoedkantoor toch vrij stevig te zijn toegenomen. In vergelijking met december 2020 gaat het om een toename met 2,1%, ofwel €16 extra.

Op de huurmarkt overstijgt de vraag het aanbod nog altijd, zeker in het iets meer betaalbare segment, en dat drijft de prijzen op. Daarnaast is er ook meer nieuwbouw op de markt gekomen, waarvan de huurprijs sowieso wat hoger liggen.

Stijging groter dan de inflatie

'Een almaar groter deel van de huurders besteedt meer dan een derde van zijn inkomen aan de huur en de kosten/lasten', zegt Thijs. 'Het feit dat de huurprijzen de voorbije jaren stelselmatig sterker stegen dan de inflatie - wat in het voorjaar van 2021 het geval was - toont aan dat de kost voor wonen zwaarder doorweegt in het gezinsbudget.'

Vooral appartementen worden duurder. Als u nu in Vlaanderen op zoek gaat naar een huurflat, dan moet u daar gemiddeld meer dan 750 euro per maand voor neertellen. De gemiddelde huurprijs voor een appartement steeg er in een jaar met 16 euro (+2,1%) tot 755 euro per maand. In drie jaar noteert CIB Vlaanderen een stijging met bijna 10 procent (+9,42%).
Woninghuurprijzen worden vrij overeengekomen bij het afsluiten van een huurovereenkomst, en mogen in de loop van het contract alleen geïndexeerd worden.
Algemeen lopen verhuringen nog altijd vlot, met uitzondering van woningtypes waarnaar de vraag kleiner is.

Bron: CIB Huurbarometer
De Tijd

Vraag uw gratis schatting aan Schatting Blijf op de hoogte Schrijf u in